Cước biển và các phụ phí kèm theo mà doanh nghiệp cần biết

Cước biển và các phụ phí kèm theo mà doanh nghiệp cần biết

Hiện nay vận chuyển đường biển nội địa hay quốc tế có rất nhiều người doanh nghiệp sử dụng. Nhất là những doanh nghiệp xuất khẩu ra nước ngoài với khối lượng mặt hàng lớn sẽ tiết kiệm nhiều chi phí cho việc kinh doanh sản phẩm của mình. Việc vận chuyển khối hàng càng...